• Ημερομηνία: 03/06/2018
  • Ώρα: 19:00
  • Στάδιο: Κλειστό Ο.Α.Κ.Α "Νίκος Γκάλης"
  • Χωρητικότητα: 18.500