• Ημερομηνία: 18/03/2018
  • Ώρα: 19:00
  • Στάδιο: José María Martín Carpena
  • Χωρητικότητα: 11.300